Identifikačné údaje

EOSNEBOTRA, a.s.
sídlo: Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

IČO: 45003581
IČ DPH: SK2022920504

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 5425/B.

Kontakt

Bratislava

ROSUM, Bajkalská 19B

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám