Eurofondy
Programové obdobie
2021-2027

Do roku 2030 budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať takmer 30 miliárd eur.

Vyplniť zámer

Na čo môžete čerpať eurofondy a iné dotácie?

 • nákup inovatívnych technológií, strojov, zariadení a softvéru v podnikoch
 • výskum, vývoj a implementáciu prelomových technológií a riešení pre priemysel a spoločnosť (mzdy, spotreba a služby vrátane softvéru a licencií, patentov a certifikácií pri realizovaní výskumno-vývojových aktivít v podnikoch alebo v spolupráci s výskumno-vývojovými inštitúciami)
 • znižovanie energetickej náročnosti budov, nahrádzanie konvenčných energetických systémov za nové s využívaním OZE (obnoviteľných zdrojov energie, napr. fotovoltika), podporu nízkouhlíkového hospodárstva
 • podporu obehového hospodárstva (eliminácia tvorby odpadov, nákup technológií na recykláciu)
 • obstaranie strojov, zariadení a digitalizáciu pre poľnohospodárske podniky
 • podporu zamestnanosti, zvyšovanie zručností a rekvalifikáciu


Ako Vám vieme pomôcť pri získaní eurofondov:

 • nájdeme zdroj financovania pre Váš zámer,
 • pripravíme a zrealizujeme projekt na kľúč,
 • sledujeme za Vás zodpovednosti a termíny,
 • odbremeníme Vás od administratívnej záťaže,
 • zabezpečíme verejné obstarávanie,
 • predchádzame problémom a stojíme pri Vás aj pri kontrolách.

Nezáväzné posúdenie vášho projektu

Pozývame Vás na dobrú kávu, porozprávame sa o Vašom zámere. Aby sme Vám dali čo najpresnejšie informácie, vyplňte, prosím, vopred tento formulár zámeru.

Vyplniť zámer

Aké zdroje sú vám k dispozícii?

V nasledujúcich 8 rokoch budú môcť oprávnené subjekty na Slovensku vyčerpať takmer 30 miliárd eur. Podpora EÚ bude poskytovaná z nasledovných zdrojov:

Plán obnovy a odolnosti 6,84 mld. EUR do roku 2026
Fond spravodlivej transformácie 459 mil. EUR do roku 2029
Spoločná poľnohospodárska politika 4,9 mld. EUR do roku 2029
Fondy kohéznej politikyEÚ 12,85 mld. EUR do roku 2029 (Európske štrukturálne a investičné fondy - EŠIF, tzv. eurofondy)

Regionálny rozvoj a politika súdržnosti po roku 2020 sa zamerajú na päť investičných priorít:Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) budú podľa návrhu aktualizovaného RIS3 smerované do týchto oblastí:

Kontakt

Bratislava

ROSUM, Bajkalská 19B

Radi sa s Vami stretneme pri dobrej káve

Napíšte nám